Besplatno parkiranje kod Otvorenog univerziteta u narednih 20 dana

Rekonstrukcija saobraćajnice na ulaznoj rampi parkinga na Otvorenom univerzitetu započeta je radi organizacije rada parkinga za vreme izgradnje Hotela na pomenutoj lokaciji.

Radovi koji će trajati, po proceni izvođača radova, 20 dana će omogućiti instalaciju ulazno izlaznih rampi i softvera za naplatu na novom mestu čime će se omogućiti adekvatno korišćenje parking prostora u budućnosti.

U ovom periodu neće biti naplate parkinga, a pretplatnim i stanarskim kartama će biti produžen rok važenja istih. O početku naplate parkinga kod Otvorenog univerziteta građani će biti naknadno obavešteni, saopšteno je Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj Grada Subotice.