Akcije čišćenja snega započela sinoć oko tri sata

Zimska služba JKP ,,Čistoća i zelenilo“ tokom noći spremno je dočekala novi talas snežnih padavina na teritoriji našeg grada. Prema rečima Elizabete Tumbas, kooridinatorke zimske službe u JKP ,,Čistoća i zelenilo“, zimska služba je produžila period rada do 22.marta. Iz JKP ,,Čistoća i zelenilo poručuju da je zimska služba obezbedila neophodnu mehanizaciju i dovoljnu količinu soli i rizle za svaku akciju čišćenja snega. Tokom akcije čišćenja snega koja je započela sinoć oko tri sata potrošeno je 40-50 tona rizle i 20 tona soli za čišćenje puteva, ulica i kritičnih tačaka kao što su natputnjaci.