Zbog vremenskih prilika odložen tretman suzbijanja komaraca

Kombinovani tretman suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje koji je najavljen za period od 4. do 11, zbog nepovoljnih meteoroloških prilika, biće sproveden do 15. jula, saopšteno je iz Gradske uprave.

Kombinovani tretman odraslih komaraca će biti izvršen u vremenu od 18 do 23 časa prvog dana u okviru navedenog termina sa povoljnim meterološkim uslovima, u odsustvu padavina, vetra i bez ekstremno visokih temperatura vazduha. Tretman iz vazduha će se vršiti na teritoriji sledećih mesnih zajednica: Kelebija, Ljutovo, Donji Tavankut, Gornji Tavankut,  Radanovac, Zorka i Makova Sedmica. Tretman sa zemlje vršiće se na teritoriji Mesnih zajednica:  Novo Selo, Gat, Ker, Aleksandrovo, Mali Bajmok, Peščara, Dudova Šuma,  Centar 1, Centar 2, Centar 3, Prozivka, Bajnat, Novi Grad, Kertvaroš, Mali Radanovac, Željezničko Naselje, Palić, Hajdukovo,  Čantavir, Bačko Dušanovo, Verušić, Mišićevo, Mala Bosna,  Đurđin, Stari Žednik, Novi Žednik, Višnjevac, Bikovo, Bajmok,  Šupljak, i Bački Vinogradi.

Preparati su toksični za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana. Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na fejsbuk i internet stranici preduzeća „Oris“ doo Sombor. Telefon za sve dodatne informacije je: 025/515 50 55.