Završene pripreme za prolećnu setvu

Pripreme za prolećnu setvu završene su na većini parcela u Subotici, a stručnjaci savetuju poljoprivrednim proizvođačima da sačekaju povoljne vremenske prilike kako bi počeli setvu šećerne repice.

Na oko 80% površina završeno je zatvaranje brazde i u narednim danima očekuje se setva šećerne repice i to kada se zemljište ugreje na 4-6 stepeni. Ova kultura biće zasejana na oko 900- 1000 hektara, a stručnjaci očekuju da će setva biti otežana jer je setveni sloj isušen.

Kasno jari usevi koji će biti sejani nakon šećerne repice. Suncokret će biti posejan na oko 7000 hektara, dok će se kukuruz vratiti na višegodišnji prosek sa oko 32-33000 hektara pod ovom kulturom. Savet stručnjaka je da se ne žuri, već da se sačekaju povoljne vremenske prilike.

Oni poljoprivredni proizvođači koji jošnisu obavili zatvaranje zimske brazde treba to da učine u narendim danima jer se očekuje suvo vreme. Zatvaranje zimske brazde je značajno jer sprečava prekomeran gubitak vlage iz površinskog sloja zemljišta i omogućava eventualnim padavinama da prodru u dublje slojeve zemljišta.