Zamenjene fine rešetke na prečistaču otpadnih voda

U okviru investicionog održavanja, JKP “Vodovod i kanalizacija” zamenilo je fine rešetke na prečistaču otpadnih voda. Investiju, čija je vrednost 24 miliona dinara, ovo JKP finansiralo je iz sopstvenih sredstava.

U preduzeću “Vodovod” ističu da su ponosni na činjenicu da prečistač od 2009. godine, radi odlično, po svim projektovanim parametrima, te voda koja se uliva u jezero Palić ispunjava sve standarde. Takav sistem, prema rečima direktora ovog JKP, Đerđa Šugara iziskuje investiciono održavanje, a upravo su fine rešetke jedan od značajnih segmenata za očuvanje opreme za prečišćavanje.

Iako sredstva nije obezbedio Grad Subotica, zamenik gradonačelnika Imre Kern najavio je mogućnost da se nakon rebalansa budžeta sredstva nadoknade “Vodovodu” kako bih ih preusmerio za neku novu investiciju. Takođe, otplata poslednje kredita EBRD-u u avgustu će omogućiti novi ciklus izgradnje vodovodne mreže.

Pored Radanovca i Palića, rešenje problema vodosnabdevanja planirano je i za stanovnike Tavankuta, Hajdukova, Bačkih Vinograda, Ludaša i Nose.