Zamenjena ulična rasveta u gradu

Grad Subotica realizovao je projekat javno-privatnog partnerstva u okviru kog je zamenjena ulična rasveta. Zahvaljujući ovom projektu, tokom 13 godina garantnog perioda održavanja lokalna samouprava uštedeće najmanje oko 100 hiljada evra, tj. ušteda na godišnjem nivou iznosiće najmanje 75 hiljada evra.

Uvođenje novog javnog osvetljenja realizovala je firma „Smart Energy Investment Kft“ iz Budimpešte, sa podizvođačima „Rasveta doo“ iz Subotice i „HS Engineering doo“ iz Novog Sada. Mađarska firma finansirala je celokupnu implementaciju projekta. Iz ove firme kažu da novo osvetljenje ima prosečno duplo bolji kvalitet osvetljenosti, što je od izuzetnog značaja za bezbednost na ulicama, kako za pešake, tako i za vozače i dodaju da je garantovana ušteda električne energije tokom trajanja ugovora približno 73 odsto, a takođe na ovaj način, poboljšaće se i energetska bezbednost kao i smanjiti emisija ugljen-dioksida za oko 8.300 tona godišnje. Ovakav efekat smanjenja emisije ugljen-dioksida predstavlja poseban kuriozitet u vremenima povećanog aero zagađenja, u skladu sa svim preporukama.

Grad Subotica ovim projektom ne ulazi u kreditno zaduženje i sva ugrađena oprema i sve primenjene mere se odmah po ugradnji predaju u vlasništvo Gradu, bez naknade izjavio je Obrad Tadić, direktor firme „Smart Energy Investment Kft“ i dodao da su prvi najznačajniji efekti već ostvareni, te da se ogledaju u tome što je u prethodnih pet meseci, koliko je trajala implementacija, eksploatacija efekata povećanja kvaliteta, ostvarena ušteda za energiju i održavanje projekata, bila bez naknade. To predstavlja dobar uvod za kvalitetno partnerstvo.

Ugrađeno je oko 12.900 svetiljki sa oko 270 sistema za uključivanje i isključivanje, a svaka od novih LED svetiljki trebalo bi da ima životni vek od 25 godina. Prema rečima gradonačelnika Stevana Bakića, ovim projektom Subotica je postala još jedan grad u našoj zemlji koji ima uličnu rasvetu prema propisanim evropskim standardima.

„Kao Grad ne izdvajamo nova sredstva, ali troškove koje imamo za javno osvetljenje možemo bolje da iskoristimo za druge važne segmente razvoja Grada. Dobili smo značajno ulaganje u komunalnu javnu infrastrukturu, a da nismo izdvojili sredstva. Naprotiv, ovakav posao nam stvara uštede u odnosu na dosadašnje troškove istakao je Bakić.