Zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam mr Pavle Počuč, posetio Centar „Živeti uspravno“

Zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, mr Pavle Počuč, posetio je Centar „Živeti uspravno“, koji obeležava 16 godina od osnivanja i borbe za ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom. Ovom prilikom bilo je reči o iznalaženju održivih rešenja za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u AP Vojvodini, i podršci resornog Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam radnoj integraciji osoba sa određenim stepenom invaliditeta.
Počuč je na sastanku istakao da je Pokrajinski seretarijat za privredu i turizam čvrsto rešen da podigne nivo pomoći i intenzivira pružanje podrške osobama sa invaliditetom, sagledavajući veoma težak položaj u kom se nalaze.
,,Shvatamo neophodnost da se kroz programe i konkretne aktivnosti pomogne, pre svega, zapošljavanju osoba sa invaliditetom, s obzirom da je trenutno preko 7.000 nezaposlenih osoba sa invaliditetom na teritoriji Vojvodine. Uočen je pozitivan trend zapošljavanja ove kategorije stanovništva, u poslednje dve godine, ali smatramo da postoji još prostora za zajedničko delovanje. Pored konkretnih konkursnih aktivnosti i subvencija za samozapošljavanje, otvaranje novih radnih mesta i javne radove, nabavku mašina, opreme i repromaterijala za osobe sa invaliditetom koje žele da započnu sopstveni posao, kroz edukativne, stručne i tematske tribine, pokušaćemo da damo doprinos sa javnim, nevladinim i privatnim sektorom kako bi se položaj osoba sa invaliditetom značajnije poboljšao“, naveo je mr Pavle Počuč.