Vučković: OISŠ „Žarko Zrenjanin“ raspolaže sa gotovo svim profilima defektološkog stručnog kadra

Od ove školske godine OISŠ „Žarko Zrenjanin“ raspolaže sa gotovo svim profilima defektološkog stručnog kadra, poručuje direktorka škole Dragana Vučković. Ona napominje i da se svake godine trude da uslovi u kojima đaci pohađaju nastavu budu na što višem nivou.

Iz OISŠ „Žarko Zrenjanin“ navode da su defektolozi gotovo svih profila i ove godine spremno dočekali početak škole, te da su odeljenja mala kako bi se đacima omogućila što kvalitetnija nastava. Takođe, deci su pored nastavnih aktivnosti omogućeni i individualni tretmani, a uskoro će škola dobiti i tiflologa.

Ukupno 109 đaka raspoređeno je u 23 odeljenja u osnovnoj školi, dok srednju školu pohađa 59 učenika, a od ove školske godine otvoren je i novi smer-pomoćnik knjigovesca. Iz škole poručuju da je u osnovnu školu upisano oko 10 novih učenika, i dodaju da su upisi još uvek u toku.

Socijalni radnik u OISŠ „Žarko Zrenjanin“ Momčilo Cvijetić podseća da brojne nevladine organizacije i pojedinci svake godine, putem donacija, pomažu đacima. Takođe, podršku učenicima i školi pruža i lokalna samouprava koja je, i ove godine, deci iz socijalno ugroženih porodica omogućila besplatnu užinu, a za sve učenike su obezbeđene i besplatne mesečne karte.

OISŠ „Žarko Zrenjanin“ otvorila je vrata i za sve roditelje i staratelje dece sa smetnjama koja ne pohađaju ovu školu, stručnjaci su zaduženi za razgovor sa njima kao i za pružanje podrške. Takođe, deci iz drugih vaspitnih ustanova su omogućene i usluge logopeda. Uslovi u OISŠ „Žarko Zrenjanin“ su izuzetno dobri, ali kako bi oni bili idealni nedostaje lift koji bi omogućio i slabije pokretnim đacima da nastavu pohađaju u učionicama na spratu, a neophodno je urediti i dvorište, zaključuje direktorka Dragana Vučković.