Voda u Paliću i dalje nije za kupanje

Voda u jezeru Palić ni ove godine nije za kupanje. Poslednje analize pokazuju da je jezerska voda i dalje u četvrtoj kategoriji što znači da nije ni za kupanje ni za rekreaciju.

Prema poslednjim dostupnim analizama iz juna ove godine, voda u jezeru Palić je i dalje u 4. kategoriji te nije ni za kupanje ni za rekreaciju. Stručnjaci iz Zavoda za javno zdravlje navode da se vide određena poboljšanja u odnosu na jun prošle godine, ali ističu da se radi o malim poboljšanjima, te da voda i dalje nije pogodna za kupanje.

Analize jezerske vode pokazuju da je vrednost PH između 8,3- 8,5, a što je veći broj PH povećava se i broj fitoplanktona i dolazi do nastanka modro- zelenih algi. Pored toga, prati se i biološka potrošnja kisenika, a analize pokazuju da je zasićenost kiseonikom dosta mala- do 50%.

U Zavodu za javno zdravlje prate i ekifasnost Prečistača za otpadne vode koje pokazuju da je njegova efikasnost između 80-90%. Po rečima stručnjaka, problem između ostalog predstavljaju i nelegalna ispuštanja otpadnih voda u Palić, kao i spiranja veštačkih đubriva sa okolnih njiva.