Veći broj sklopljenih brakova nego prošle godine u ovom periodu

Tokom prve polovine godine na teritoriji matičnog područja Subotice je zaključeno 235 brakova što je veći broj sklopljenih brakova nego prošle godine u ovom periodu, osim toga povećan je broj sklopljenih maloletničkih brakova. Tokom prve polovine godine sklopljeno je tri maloletnička braka, a tokom cele prošle godine pet što je više nego predhodnih godina kada je taj broj iznosio jedan do dva. Iz Matičarske službe poručuju da je iznenađujuće što se sve veći broj venčanja obavlja upravo sredom.

Iako broj sklopljenih brakova u nekoliko proteklih godina stagnira, tokom prve polovine ove godine broj je veći za dvedesetak u odnosu na isti period prošle godine. Prilikom zakazivanja termina venčanja procedura je veoma jednostavna i ukoliko poseduju svu potrebnu dokumentaciju mladenci se mogu venčati već istog dana poručuje zamenica matičara.

Matičari ove godine očekuju povećan broj izlazaka na teren zbog pripajanja MZ Kelebija, Bikovo i Mala Bosna Matičarskoj službi u gradu. Tokom ove godine na terenu je sklopljeno osam brakova, a očekuje se još dvadesetak. Do sada je sklopljeno ukupno petnaest brakova sa stranim državljanima iz Švajcarske, Vijetnama, Velike Britanije, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, BiH i Mađarske. . Prosek godina mladenaca ove godine iznosi za muškarce 35 godina, dok za žene 32 godine.

Najpopularniji meseci za sklapanje braka su i dalje maj, avgust i septembar. Venčanje u maloj sali je besplatno dok je cena venčanja u Velikoj većnici uz muzičku pratnju 6.400 dinara. Cena izlaska matičara na teren za venčanja koja se obavljaju vikendom je 19.100 dinara.