Uvedene nove osnovice osiguranja

 

Za građane koji sami plaćaju doprinos za penzije od uplate za avgust važe nove osnovice osiguranja koje su u odnosu na prethodni period više za sedam odsto, saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (RFZO). Kako je navedeno, građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju. Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, što je 23.446 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 334.945 dinara.Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 26 odsto.Ti iznosi primenjivaće se za uplate doprinosa za avgust, septembar i oktobar 2017. godine.Kako se navodi, nove osnovice osiguranja uvedene su zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu.