Uručeni ugovori za devet lokalnih socijalno-ekonomskih saveta

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević uručio je juče ugovore predstavnicima jedinica lokalne samoprave po javnom konkursu za finansiranje ili sufinansiranje programa razvoja i delovanja lokalnih socijalno-ekonomskih saveta na teritoriji AP Vojvodine. U ime subotičke lokalne samouprave dva ugovora u ukupnoj vrednosti od 376.750 dinara, potpisao je član Gradskog veća zadužen za oblast zdravstva i socijalne zaštite, Ilija Đukanović.

Sredstva u ukupnom iznosu od 2,5 miliona dinara namenjena su za redovan rad, programe razvoja i delovanja saveta i to za tekuće poslovanje, kapitalne troškove i podršku u radnom angažovanju koordinatora, odnosno sekretara saveta.

Resorni sekretar je rekao da Pokrajinska vlada, odnosno Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, podržavaju ukupan rad Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta i saveta u lokalnim samoupravama sa oko 12 miliona dinara godišnje, sa ciljem efikasnijeg socijalnog dijaloga koji, prema njegovim rečima, nema alternativu.

Ovom podrškom jedinicama lokalne samouprave, a kroz rad socijalno-ekonomskih saveta, ostvaruje se delotvoran i kontinuiran socijalni dijalog o pitanjima iz nadležnosti lokalne samouprave, u interesu kako zaposlenih, tako i poslodavaca.