U toku prijava za dobrovoljno služenje vojnog roka

U toku su prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka za muškarce i žene od 19-30 godina starosti. Služenje vojnog roka traje 6 meseci, a vojnici imaju pravo na redovno odsustvo u trajanju od 10 dana.

Kandidati podnose prijavu za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta. Za grad Suboticu i opštine Bačka Topola i Mali Iđoš nadležan je Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Subotica. Služenje vojnog roka traje šest meseci i realizuje se jedan ipo mesec u centrima za osnovnu, jedan ipo mesec u centrima za specijalističku obuku i tri meseca u jedinicama Vojske Srbije.

Predsnosti za sve koji su dobrovoljno završili vojni rok su brojne, kao što je mogućnost zaposlenja u Vojsci Srbije, Ministarstvu odbrane, Ministarstvu unutrašnjih poslova, kazneno-popravnim zavodima Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde, kao i zaposlenje u agencijama za fizičko-tehničko obezbeđenje. Takođe, imaju mogućnost konkurisanja za prijem u aktivnu rezervu Vojske Srbije.

Jedna od novina jeste mogućnost prijave kandidata elektornkim putem posredstvom portala eUprave i Javnog preduzeća “Pošta Srbije”. Takođe, pojednostavljena je i ubrzana procedura prijema kandidata u profesionalnu vojnu službu. Zainteresovani kandidati sve dodatne informacije mogu dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Subotica i na broj telefona 024/552-878 ili sa saju Vojske Srbije.