U toku podela plavih kanti u MZ „Aleksandrovo“

U toku je podela plavih kanti za prikupljanje reciklabilnog otpada u MZ „Aleksandrovo“. Planom je predviđeno da se u ovoj mesnoj zajednici plave kante prazne od sredine marta, svake druge srede u mesecu.

Ekipe JKP „Čistoća i zelenilo“ počele su podelu besplatnih tipskih plavih kanti u mesnoj zajednici „Aleksandrovo“. Sugrađani iz ove mesne zajednice imaju priliku do 29. februara da kantu dobiju na kućnu adresu radnim danima od 9-14 časova, a ukoliko ne budu kod kuće u vreme podele kanti, mogu ih preuzeti u JKP „Čistoća i zelenilo” u ulici Antuna Branka Šimića 4, radnim danima od 7 do 13 časova, uz prikaz ličnog dokumenta.

Plave kante se dele besplatno i njihovo korišćenje neće povećati cenu odnošenja smeća, objašnjavaju iz JKP „Čistoća i zelenilo“. Tipske plave kante su predviđene za prikupljanje reciklabilnog otpada, a prva iskustva pokazuju da je odaziv dobar i da se sugrađani dobro snalaze u separaciji kućnog otpada.

Nakon mesne zajednice „Aleksandrovo“ podela plavih kanti predviđena je u mesnim zajednicama „Ker“ i „Prozivka“, najavljuju iz nadlženog preduzeća. U narednom periodu planom je predviđena i podela plavih kontejnera za blokovska naselja.