U toku konkurs za omladinske organizacije

Gradski konkurs za finansiranje projekata i programa iz oblasti omladinskog sektora otvoren je do 25. jula, a za ovu namenu iz gradskog budžeta je opredeljeno milion dinara.

Javnim konkursom za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa iz omladinskog sektora predviđeno je da maksimalan iznos po projektu bude 100.000 dinara. Pravo podnošenja prijave imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i savezi, pod uslovom da im je registrovano sedište na teritoriji Grada Subotice i da su evidentirani u Jedinstvenoj evidenciji udruženja mladih i udruženja za mlade i njihovih saveza kod Ministarstva omladine i sporta.

Podršku grada moći će da ostvare programi i projekti koji se bave mladima u različitim sferama života poput: obrazovanja , zapošljavanja, zdravlja, slobodnog vremena i drugih relevantnih oblasti.

Podnosioci prijave obrazac i tekst konkursa sa detaljnijim informacijama mogu pronaći na zvaničnoj internet stranici Grada Subotice, www.subotica.rs, u rubrici “Konkursi i oglasi”, a uz prijavu je obavezno dostaviti i podatke o podnosiocu kao i detaljan opis projekta.