U toku je prijava za subvencije za prelazak na novu fiskalizaciju

Poreska uprava Srbije podsetila je danas privrednike da prijavljivanje za subvencije za novu e-fiskalizaciju traje do kraja januara 2022. godine.

Da bi se prijavili za subvencije poreski obveznici najpre treba da prijave podatke o lokacijama prodajnih objekata putem portala Poreske uprave ePorezi“, navode u Poreskoj upravi. Postojeći obveznik fiskalizacije, kako se dodaje,  može da ostvari pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra, kao i finansijsku podršku po svakoj prijavljenoj aktivnoj fiskalizovanoj fiskalnoj kasi u iznosu od 100 evra.

Novi obveznik fiskalizacije može da ostvari pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra, kao i finansijsku podršku za jedan elektronski fiskalni uređaj u iznosu od 100 evra po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji.

Obveznik fiskalizacije može podneti samo jednu Izjavu, a krajnji rok za prijavljivanje je 31. januar 2022. godine.