U Subotici do sada registrovano 400 stambenih zajednica

Za nešto više od šest meseci, od kada je počela registracija stambenih zajednica, na teritoriji grada je registrovano 400 stambenih zajednica. Registracija se vrši upisom u registar, a popunjen obrazac uz uplatu od 396 dinara na ime administrativne takse potrebno je predati na šaltere 11 ili 12 u Gradskoj kući. Obrasci se mogu skinuti sa sajta grada- www.subotica.rs