U Subotici ima oko 20 „zelenih zgrada“

Koncept „Zelenih zgrada“ u Subotici je zaživeo, ali je potrebna dodatna promocija kako bi se u projekat uključilo više zgrada, poručuju iz Regionalnog Arhus centra i dodaju da trenutno u gradu ima oko 20 zgrada u kojima stanari razvrstavaju otpad.
Stanari u Ulici Arsenija Čarnojevića 63, preko 6 godina sakupljaju plastiku i papir, a ova zgrada je među prvim „zelenim zgradama“ u Subotici. Materijal za reciklažu koji sakupe stanari se prodaje, a novac se uplaćuje na račun zgrade. Prihod od prodaje plastike i papira troši se za sitne popravke, čišćenje zgrade, zamenu sijalica i slično.
Stanari ove „zelene zgrade“ posle više od 6 godina kažu da je odluka o uključivanju u ovaj projekat bila ispravna.
Projekat „Zelene zgrade Subotice“ Regionalni Arhus centar pokrenuo je još 2011. godine, a istraživanja koja su tada rađena pokazala su da Subotičani žele da razvrstavaju otpad. Osam godina kasnije, iz Arhus centra poručuju da je koncept „zelenih zgrada“ u našem gradu zaživeo.
U cilju promocije ovog koncepta Regionalni Arhus centar i Udruženje „Teras “ onim ulazima u kojima se razvstava otpad dodeljuju simbolične sertifikate u kojima je naznačeno da je određeni ulaz „zelena zgrada“.