U prvoj polovini godine lokalnom ombudsmanu se obratilo oko 700 građana

U prvoj polovini godine, Kancelariji lokalnog ombudsmana obratilo se oko 700 građana, a najviše pritužbi odnosilo se na usluge javnih preduzeća, ekonomska i socijalna pitanja, ali i pitanja oko načina ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Kao i prethodnih godina, na vrhu liste nalazio se i Centar za socijalni rad, sa 51 pritužbom građana.

Iz građansko pravne oblasti zabeleženo je 130 obraćanja Kancelariji lokalnog ombudsmana, a pritužbe su se u najvećoj meri odnosile na rad izvršitelja. Takođe, sporna pitanja ticala su se imovinsko pravnih odnosa i neisplaćenih dorinosa. Lokalnom ombudsmanu za pomoć su se javili i stariji sugrađani, žrtve trgovaca koji se bave prodajom robe na daljinu. Uvereni da potpisuju dokument u kojem se navodi da su dobili poklon vrednosti do čak 100.000 dinara, zapravo su potpisivali kupoprodajni ugovor.

Problem koji je i ove godine tištio deo sugrađana jeste ćutanje administracije Centra za socijalni rad. U prvih šest meseci podneta je 51 pritužba na rad ove ustanove.

Građani su, između ostalih, podneli pritužbe i na rad javnih preduzeća, odnosno na kvalitet usluge, kvarove na sistemu, greške u obračunu i zastarevanje potraživanja.