U ovoj godini 10 miliona dinara za aktivne mere zapošljavanja

Poslednjim javnim sastankom danas je okončana javna rasprava o Lokalnom akcinonom planu zapošljavanja za period od 2024- 2026. godine. Grad je za ovu godinu izdvojio 10 miliona dinara za aktivne mere zapošljavanja koje su i ranijih godina finansirane.

Ovo je prvi put da je organizovana javna rasprava na temu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja, a novina je i to da je po prvi put ovaj Plan donet za period od tri godine. Planom su predviđene tri mere koje su se i ranije primenjivale, a koje su doprinele smanjenju broja nezaposlenih na teritoriji našeg grada.

Grad je za ovu godinu opredelio 10 miliona dinara za mere zapošljavanja i to 7 miliona dinara za javne radove i po 1,5 miliona za samozapošljavanje i za subvencije za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih. U teže zapošljive kategorije ubrajaju se mladi do 30 godina, stariji od 50 godina, žene, osobe sa invaliditetom i lica koja se nalaze na evidenciji NSZ 12, odnosno 24 meseca.

Nakon što Skupština grada usvoji Lokalni akcioni plan zapošljavanja on će biti prosleđen nadležnom Ministarstvu i Nacionalnoj službi za zapošljavanje, nakon čega će biti raspisani javni pozivi. Tokom 2023. godine je kroz mere aktivne politike zapošljavanja u Subotici zaposlenje našlo 63 lica, a od tog broja 16 putem samozapošljavanja, 24 iz kategorije teže zapošljivih osoba i 23 kroz javne radove.