U Osnovnoj školi Sečenji Ištvan održan astronomski dan

U Osnovnoj školi „Sečenji Ištvan“, u okviru projekta „Kosmoplov“, održan je astronomski dan. Cilj projekta je bio da se učenici upoznaju sa jednom od najstarijih nauka- astronomijom. Projekat je realizovan u okviru saradnje Osnovne škole „Sečenji Ištvan“, Učiteljskog fakulteta u Subotici, Prirodno-matematičkog fakulteta iz Beograda i Društva astronoma Srbije.