U OŠ „Ivan Goran Kovačić“ održano prvo takmičenje u debati

U OŠ „Ivan Goran Kovačić“ održano je prvo takmičenje u debati „Škola u srcu, debata na delu“. U takmičenju su učestvovali učenici 8. razreda tri subotičke osnovne škole, a debatovali su na temu: „Veštačka inteligencija obezbeđuje napredak čovečanstva u korisnom smeru.

Učenici iz osnovnih škola „Sveti Sava“, „Sečenji Ištvan“ i škole domaćina „Ivan Goran Kovačić“ iznosili su argumente za i protiv na temu da li veštačka inteligencija obezbeđuje napredak čovečanstva u korisnom smeru. Škole su brojale tročlane timove,a žiri su činili takođe učenici predstavnici sve tri škole koje su učestvovale.

Takmičenje u debati „Škola u srcu, debata na delu“ ove godine organizovano je po prvi put u OŠ „Ivan Goran Kovačić“ sa željom da postane tradicionalno. Cilj takmičenja je da razvija kritičko mišljenje i podstiče dijalog između učenika.

Svaki govornik iz tročlane ekipe na raspolaganju je imao po tri, odnosno dva minuta za iznošenje argumentacije za ili protiv, a nakon pauze i unakrsnog ispitivanja članovi timova su iznosili završnu reč nakon čega je žiri proglasio pobednike ovogodišnje debate.