U novoj godini unapređenje usluga socijalne zaštite

Od nove godine Grad Subotica obezbediće iz budžeta višestruka sredstva za licencirane lične pratioce i personalne asistente najavljeno je danas. Licencirani lični pratioci i personalni asistenti pružaće svoje usluge 5 radnih dana u nedelji, maksimalno 8 sati dnevno tokom cele godine.

Budžetom za 2020. godinu predviđeno je mnogo više sredstava za oblast socijalne zaštite za dnevne usluge u zajednici. Grad će otpočeti zakonsku proceduru za obezbeđivanje pružaoca usluga za licenciranog ličnog pratioca deteta i personalnog asistenta. Prema podacima Centra za socijalni rad na današnji dan 64 korisnika koristi uslugu li;nog pratioca, a njih 16 uslugu personalnog asistenta. Do sada osobe koje su obavljale poslove li;nog pratioca i personalnog asistenta nisu bile formalno zaposlene, a to će se od nove godine promeniti.

Lični pratilac je veoma bitan za dete koje koristi njegove usluge, jer on predstvalja most u komunikaciji deteta koje ima smetnje u razvoju sa njegovom ztajednicom. Lični pratioci će detetu biti na raspolaganju tokom cele godine, pa i tokom školskog raspusta ukoliko dete bude imalo školskih obaveza u to vreme, najviše 8 sati dnevno, 5 radnih dana u nedelji u zavisnosti od procenjenih potreba korisnika.

Usluge personalnog asistenta odraslim licima će se pružati 12 meseci, najviše 8 sati dnevno, 5 radnih dana, u zavisnosti od procenjenih potreba korisnika. Poslove ličnog pratioca i personalnog asistenta od nove godine moći će da obavljaju samo osobe sa licencom, ali kako je istaknuto i onima koji su do sada obaljali ove poslove biće omogućeno, aukoliko to žele da prođu obuku i steknu licencu za obavljanje tih poslova i dalje.

Kako navode iz Gradske uprave, pružalac usluga koji će zapošljavati licencirane lične pratioce i personalne asistente imaće kancelariju u našem gradu, te će se na ovaj način obezbediti direktna komunikacija sa njim. Centar za socijalni rad će na osnovu molbe roditelja i mišljenja Interresorne komisije donositi rešenje o priznavanju prava na uslugu i davati uput za korišćenje usluge koje će dostavljati pružaocu uslugu. Odrasle osobe takođe će molbe za uslugu personalnog asistenta podnositi Centru za socijalni rad.

Ostavi komentar

Unestie Vaš komentar
Unesite Vaše ime