U MZ Mali Radanovac od ponedeljaka podela kanti za odlaganje komunalnog otpada

U MZ Mali Radanovac od ponedeljaka, 20. novembra JKP “Čistoća i zelenilo” počeće sa podelom tipskih posuda za odlaganje komunalnog otpada. Kante će se dostavljati na kućnu adresu u ponedeljak od 10 do 13 časova, a ostalim radnim danima od 8 do 13 časova. Potrebno je da u tom periodu na adresi stanovanja bude punoletna osoba, čija lična karta glasi na adresu gde se vrši isporuka. Za dodatne informacije građani se mogu obratiti MZ Mali Radanovac radnim danom od 8-12 časova na telefon 546 – 149 ili preduzeću “Čistoća i zelenilo” na telefon 620 – 888, radnim danom od 7-15 časova.