U Centru za socijalni rad seminar o sprečavanju nasilja u porodici

U okviru projekta “Zaustavi, zaštiti, pomozi“, u prostorajama Centra za socijalni rad, predstavljene su mogućnosti unapređenja rada mukltisektorskih timova u slučajevima rodno zasnovanog nasilja. Ove aktivnosti se odnose na realizaciju obuke profesionalaca za praktičnu primenu novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici koji će stupiti na snagu 1. juna ove godine.

Ova obuka trajaće tri dana, a cilj je da se profesionalcima iz svih zainteresovanih ustanova i organizacija predstave novine koje donosi novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Između ostalog, novim Zakonom je predviđeno i uspostavljanje jedinstvene evidencije slučajeva nasilja, takođe Zakon potencira na što boljoj saradnji između svih institucija u borbi protiv nasilja u porodici.

Iz Osnovnog suda poručuju da je ženama, žrtvama nasilja, neophodna psihološka pomoć, u toku postupka dokazivanja nasilja, kao i besplatna pravna pomoć. Ovakvi vidovi podrške doprineli bi tome da postupci budu što delotvorniji, takođe,, neophodno je posvetiti pažnju svakom slučaju posebno, što je često nemoguće zbog manjka ljudskih i materijalnih resursa.

Projekat „Zaustavi, zaštiti i pomozi“ realizuje pokrajinski sekretarijat za zdravstvo u saradnji sa Centrom za podršku ženama, na teritoriji Vojvodine, uz finansijsku podršku UN. Na današnjem seminaru, između ostalih, su prisustvovali i predstavnici suda, policije, kao i zaposleni u Centru za socijalni rad.