Tribina „Sub-kultura gde su mladi“ u „Skladištu“

U okviru projekta koji su pokrenuli studenti Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda pod nazivom „91.5%-Mladi u kulturi“, u prostorijama Fondacije „Danilo Kiš“ održana je tribina pod nazivom „Sub-kultura, gde su mladi“. Cilj ove tribine jeste da mladi ukažu na to šta im nedostaje na kulturnoj sceni u Subotici, kao i da predstavnici kulturnih institucija dobiju informacije o potrebama onih za koje organizuju dešavanja.

Inspirisani rezultatima istraživanja koje su sproveli na teritoriji Beograda, a koji ukazuju na to da preko 90% mladih ne posećuje kulturne manifestacije u gradu na godišnjem nivou, studenti FDU organizovali su debatu u glavnom gradu sa ciljem da otkriju razloge zbog kojih su mladi nezainteresovani za kulturne događaje. Jedan od osnovnih razloga neposećivanja kulturnih manifestacija od strane mladih jeste činjenica da im kulturni sadržaju nisu prilagođeni.

Na inicijativu Fondacije „Danilo Kiš“ tribina je organizovana i u Omladinskom klubu „Skladište“. Iz ove Fondacije ističu da pored toga što su želeli da podrže studente sa FDU, organizacijom ovakve tribine cilj im je i da saznaju kakvi kulturni sadržaji mladima u našem gradu nedostaju, kako bi animirali omladinu iz Subotice da češće posećuje događaje u organizaciji ove, ali i drugih kulturnih institucija.

Rezultati istraživanja koje su sproveli studenti FDU, pored toga što su ukazali na izuzetno mali procenat mladih koji posećuju kulturne događaje, ukazali su i na činjenicu da subkultura gotovo da i ne postoji, te da kulturna scena ne čini ništa kako bi ona ponovo oživela.