Tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje

Tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje biće sproveden u periodu od ponedeljka do nedelje naredne sedmice, obaveštavaju iz Gradske uprave.

Tretman odraslih komaraca će se izvršiti u vremenu od 17:00 do 23:00 časa prvog dana u okviru navedenog termina sa povoljnim meterološkim uslovima, u odsustvu padavina, vetra i bez ekstremno visokih temperatura vazduha. Tretman će se vršiti na teritoriji mesnih zajednica: Hajdukovo, Bački Vinogradi, Šupljak, Palić, Aleksandrovo, Prozivka, Bajnat, Dudova šuma, Čantavir, Bačko Dušanovo, Višnjevac, Bajmok, Stari Žednik, Novi Žednik i Đurđin.

Tretman sa zemlje će se vršiti ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin. Preparat je toksičan za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenog preparata traje 3 dana. Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na fejsbuk i internet stranici preduzeća „Oris“ doo Sombor: www. oris.rs. Telefon za sve dodatne informacije je: 025/515 50 55.