Tretman suzbijanja odraslih komaraca do 10. avgusta

Preduzeće „Oris“ d.o.o. iz Sombora, obaveštava građane da će kombinovani tretman suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje sprovesti do 10.8.2018. godine umesto, kako je prethodno najavljeno, do 8.8.2018. godine.

Kombinovani tretman odraslih komaraca će se izvršiti u vremenu od 18:00 do 23:00 časa prvog dana u okviru navedenog termina sa povoljnim meterološkim uslovima, u odsustvu padavina, vetra i bez ekstremno visokih temperatura vazduha. Tretman iz vazduha će se vršiti na teritoriji sledećih mesnih zajednica: Kelebija, Zorka (deo), Makova Sedmica, Bajmok, Stari Žednik, Novi Žednik, Čantavir, Bačko Dušanovo, Gornji i Donji Tavankut, Ljutovo, Đurđin i Radanovac (deo). Tretman sa zemlje vršiće se na teritoriji Mesnih zajednica: Prozivka, Bajnat, Dudova Šuma, Mali Bajmok, Zorka (deo), Novi Grad, Kertvaroš, Željezničko Naselje, Mali Radanovac, Palić (urbani deo), Aleksandrovo, Radanovac (deo), Peščara, Mišićevo, Mala Bosna, Bikovo, Bački Vinogradi, Šupljak i Višnjevac. Tretman sa zemlje će se vršiti ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin, a iz vazduha preparatom na bazi aktivne materije lambda cihalotrin. Preparati su toksični za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenih preparata traje 3 dana. Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na fejsbuk i internet stranici (www.oris.rs) preduzeća „Oris“ doo Sombor. Telefon za sve dodatne informacije je: 025/515 50 55.