Tretman suzbijanja komaraca od 31. jula do 6. avgusta

Kombinovani tretman suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje obavljaće se u periodu od 31. jula do 6. avgusta,  na dan sa najpovoljnijom meteorološkom situacijom, u terminu od 18 časova do ponoći.

Tretman iz vazduha će se obavljati na teritoriji mesnih zajednica Kelebija, Ljutovo, Donji Tavankut, Gornji Tavankut,  Radanovac, Zorka i Makova sedmica, a tretman sa zemlje  na teritoriji mesnih zajednica  Novo selo, Gat, Ker, Aleksandrovo, Mali Bajmok, Peščara, Dudova Šuma,  Centar 1, 2 i 3, Prozivka, Bajnat, Novi grad, Kertvaroš, Mali Radanovac, Željezničko naselje, Palić, Hajdukovo,  Čantavir, Bačko Dušanovo, Verušić, Mišićevo, Mala Bosna, Đurđin, Stari Žednik, Novi Žednik, Višnjevac, Bikovo, Bajmok,  Šupljak i Bački Vinogradi.

U tretmanu sa zemlje koristiće se ULV tehnika. Preparati su toksični za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje pet kilometara od navedenih lokacija. Dejstvo preparata traje tri dana.

Mape sa lokacijama na kojima će se obavljati tretman dostupne su na Fejsbuk i internet stranici preduzeća „Oris“ iz Sombora.