Trenutna epidemiološka situacija u našem gradu je nepovoljna