Tradicionalna smotra recitatora „Pesniče naroda mog” 29. februara, prijave do 22. februara

Prijave na obrascu kao i saglasnosti potpisane od strane roditelja/staratelja,
potrebno je dostaviti najkasnije do 22. februara 2024. godine lično ili na adresu:
Gradska biblioteka Subotica, Cara Dušana 2, Subotica, odnosno putem imejla:
[email protected] . Prijava poslata imejlom sa zvanične mejl adrese učesnika
(ustanove), punovažna je bez pečata i potpisa.
Viši rang takmičenja (Zonska smotra) biće održana u petak, 8. marta
s početkom u 10 časova takođe u Gradskoj biblioteci.