Toplana počinje sa hladnim probama

 

U okviru priprema za predstojeću grejnu sezonu, JKP „Subotička toplana“ počinje sa sprovođenjem aktivnosti koje se odnose na funkcionalne probe svih segmenata sistema daljinskog grejanja. U tom smislu, počev od četvrtka Toplana će početi sa hladnim probama sistema što podrazumeva sistematsko dopunjavanje objekata, probe cirkulacije unutar objekata, probe sistema automatskog upravljanja toplotnih podstanica, probe primarne cirkulacije u mreži daljinskog grejanja uz eventualno hemijsko kondicioniranje vode, probe sistema merenja i regulacije te probe svih funkcionalnih i sigurnosnih sistema kotlovskih i ostalih pogonskih postrojenja i opreme. Tokom trajanja hladnih proba sistema daljinskog grejanja u objektima kolektivnog stanovanja biće kratkotrajno uspostavljana cirkulacija te su mogući šumovi u unutrašnjoj instalaciji usled potiskivanja zaostalih vazdušnih čepova. Mole se kupci toplotne energije da ventile na svojim grejnim telima postave u maksimalno otvoren položaj kako bi se svaki segment unutrašnje instalacije prozračio i time omogućio nesmetan početak grejne sezone. 

Toplana obavestava kupce toplotne energije da cene usluge grejanja ostaju nepromenjene.

Takođe, mole se kupci da u navedenom periodu obrate pažnju na eventualna propuštanja vode iz instalacija i da sve eventualne kvarove prijave na dežurni telefon Subotičke toplane 024/548-383.