Svetski dan zdravlja pod sloganom „Zdravlje za sve“

Jedan od najznačajnijih datuma iz kalendara javnog zdravlja, Svetski dan zdravlja ove godine se obeležava pod sloganom „Zdravlje za sve“, a posvećen je dostupnosti zdravstvenoj zaštiti. Takođe ove godine se navršava 70 godina od prvog obeležavanja ovog važnog datuma od strane Svetske zdravstvene organizacije.

U susret obeležavanju Svetskog dana zdravlja, lekari ZZZJ i Doma zdravlja još jednom su ukazali na značaj zdravog načina života i prevenciju faktora rizika za nastanak najčešćih poremećaja zdravlja.

Pod faktorima rizika se podrazumevaju sve navike koje povećavaju verovatnoću pojavljivanja oboljenja, oštećenja ili smtri. Pored zdravih navika, kao važan vid prevencije, lekari ističu i značaj ranog otkrivanja bolesti.

Ove godine Svetski dan zdravlja posvećen je dostupnosti zdravstvenoj zaštiti, a univerzalna dostupnost zdravstvenoj zaštiti, pored toga što doprinosi poboljšanju zdravlja ljudi, štiti zemlju od epidemija, utiče na smanjenje siromaštva, smanjuje rizik od gladi, obezbeđuje radna mesta, te podstiče ekonomski rast i ravnopravnost polova, zaključuju lekari.