Sufinansiranje četvrtog pokušaja vantelesne oplodnje

U toku ove godine, do sada je dva para ostvarilo pravo na sufinansiranje četvrtog pokušaja vantelesne oplodnje koje finansira grad.

Iz gradskog budžeta i ove godine opredeljena su sredstva za sufinansiranje četvrtog pokušaja za biomedicinski potpomognutu oplodnju u visini od milion i 60.000 dinara. Od početka godine do sada, dva para su ostvarila pravo na sufinansiranje troškova za četvrti pokušaj vantelesne oplodnje, koliko ih je i podnelo zahtev.

Svake godine Subotica kroz Program podrške rađanju i roditeljstvu opredeljuje sredstva za sufinansiranje četvrtog pokušaja vantelesne oplodnje, pod određenim uslovima. Po rečima člana Gv zaduženog za oblast socijalne zaštite i zdravstva, Ilije Đukanovića, izdvojena sredstva dovoljna su za parove koji se tokom kalendarske godine prijave za ostvarivanje prava po ovom osnovu. Svaki par koji ostvari pravo na sufinansiranje po ovom osnovu, dobija sredstva u iznosu od 265.000 dinara.

Pravo na sufinansiranje četvrtog pokušaja za biomedicinski potpomognutu oplodnju mogu ostvariti bračni, odnosno vanbračni partneri za prvo dete koji su do trenutka podnošenja zahteva za ostavrivanje prava na sufinansiranje troškova BMPO koje se isplaćuje iz sredstava budžeta Grada Subotice, bez uspeha imali 3 pokušaja vantelesne opodnje, odnosno BMPO za prvo dete. Pravo mogu ostvariti bračni, odnosno vanbračni partneri ukoliko žena nema više od 44 godina starosti,kao i partneri koji imaju jedno zajedničko dete ili jedno dete žene partnera. Zahtev za ostvarivanje prava na sufinasiranje troškova BMPO podnosi se Sekretarijatu za društvene delatnosti Gradske uprave Grada Subotica, gde se mogu dobiti i informacije o svoj neophodnoj dokumentaciji koju je potrebno priložiti.