Sportski savez Subotice glavna je spona između klubova i lokalne samouprave

Decembar mesec je vreme kada se podvlači crta i analiziraju rezultati urađenog u godini koja nas polako, ali sigurno napušta.

Tako je i u Sportskom savezu Subotice, koji, trenutno, ima oko devedeset klubova, koji su njegovi članovi i koji koriste sve benefite koje im članstvo u ovom Savezu i omogućava.

Predstavnici Sportskog saveza Subotice, i te kako, mogu biti zadovoljni sa učinkom u 2017. godini, a, shodno tome, imaju i ambiciozne planove za narednu godinu.

Prevashodni cilj Sportskog saveza Subotice je da se akcenat rada stavi na mlade, a u godini koja je pred nama ovaj savez potrudiće se da bude glavna spona između klubova i lokalne samouprave, što će, svakako, ubrzati proces rešavanja brojnih problema sa kojima se, gotovo svakodnevno, susreću skoro svi sportski kolektivi.