Socijalno preduzetništvo u Vojvodini je u ekspanziji i sa izuzetnim potencijalom

Zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, mr Pavle Počuč, učestvovao je na završnoj konferenciji projekta pod nazivom ,,Sistematičan razvoj socijalnog preduzetništva na teritoriji APV“ gde je izneo pojedinosti o programima podrške i podsticajnim merama Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam namenjenih socijalnom preduzetništvu i socijalnoj ekonomiji.
Organizatori konferencije su RRA Panonreg Subotica, RRA Bačka, RRA Srem i Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.
Zamenik Počuč je istakao da Pokrajinska vlada i Sekretarijat ozbiljno i angažovano pristupaju ovoj oblasti, pripremaju i sprovode konkretne mere podrške ovom alternativnom, društveno odgovornom i efikasnom modelu socijalne ekonomije.
„Danas u AP Vojvodini imamo preko 400 različitih organizacionih oblika koja imaju karakter socijalnog preduzeća, poput zadruga, fondacija, inkubatora, razvojnih agencija i drugih, sa tendencijom daljeg rasta i novog osnivanja. Socijalno preduzetništvo u Vojvodini je u ekspanziji i sa izuzetnim potencijalom koji može da reši brojne probleme ranjivih i marginalizovanih kategorija i to u smislu otvaranja novih radnih mesta, putem radne i profesionalne rehabilitacije i integracije, jačanja volonterizma, socijalne inkluzije i slično. Iz tog razloga, a u skladu sa mogućnostima, Sekretarijat je predvideo preko 40 miliona dinara direktne podrške socijalnom preduzetništvu u Vojvodini u 2018. godini. U narednom periodu pred nama su novi izazovi i aktivnosti kako na direktnim subvencijama, učešću na projektima Evropske unije, tako i na promociji i afirmaciji socijalnog preduzetništva širom Vojvodine“, rekao je mr Počuč.
On je dodao da su navedene mere u 2017. godini omogućile i donele 525 novih radnih mesta za teže zapošljive kategorije, tačnije žene, osobe sa invaliditetom, mlađe od 30 godina i pripadnike Romske nacionalne zajednice.
Rezultate projekta predstavila je zamenica direktora RRA Panonreg Subotica Ljubica Mesaroš.