Služba hitne medicinske pomoći u oktobru imala oko 900 intervencija

Služba hitne medicinske pomoći je u oktobru imala oko 900 intervencija lekarskih ekipa na terenu. U ambulanti je pregledano 1500 pacijenata. Tehničari su obavili oko 800 transporta na specijalističke preglede i terapije u kućnim uslovima.
U oktobru je 8 pacijenata voženo na IKVBV zbog akutnog infarkta srca.
Dolaskom hladnijeg vremena, povećan je broj intervencija zbog tegoba od strane kardiovaskularnog sistema, u vidu povišenog krvnog pritiska i gušenja.