Skupština grada Subotica 06.07.2017.

Skupština grada Subotica 06.07.2017.

Na 10. sednici Skupštine grada najveća pažnja odbornika bila je usmerena na deklaracije o protivljenju izgradnji objekta za smeštaj migrantskih porodica. Ipak, većinom glasova dve tačke koje su se odnosile na ovo pitanje skinute su sa dnevnog reda. Odbornici su na današnjem zasedanju usvojili završni račun za 2016. godinu, kao i rebalans budžeta. 

Pogledajte 10. sednicu Skupštine grada u celosti.