Sistemska deratizacija od 1. septembra do 31. oktobra

Akcija sistematske deratizacije na teritoriji grada biće izvedena od 1. septembra do 31. oktobra. Akcija će se sprovoditi u svim naseljenim mestima – po domaćinstvima i objektima kolektivnog stanovanja – stambenim zgradama.

Deratizacija je za sve građane besplatna, potrebno je samo da omoguće vidno obeleženim stručnim operativcima da postave preparat, kao i da se pridržavaju dobijenih uputstava. U okviru akcije koristiće se moderan biocidni preparat odloženog delovanja, a građani će sva uputstva za upotrebu i mere opreza dobiti odštampano na pakovanju.

Tačni datumi kada će operativci obilaziti njihov deo grada ili naseljeno mesto građani će moći da vide na oglasnim tablama u svojim mesnim zajednicama. Oni građani koji ne budu kod kuće u vreme kada operativci budu u njihovom delu mesne zajednice, dobiće obaveštenje da preparat mogu naknadno preuzeti u sedištu svoje Mesne zajednice. Za dodatne informacije građani se mogu obratiti preduzeću „Oris“ iz Sombora na telefon 025/515 50 55.