Sistematski pregledi

U Službi za zdravstvenu zaštitu žena i dece u toku je završna faza sistematskih pregleda za upis dece u prvi razred osnovnih škola. Od ukupno 1250 mališana, do sada je pregledano i vakcinisano preko 1000 dece.

Kao i svake godine,u sklopu pregleda u istom danu, decu pregleda i stomatolog i logoped, a organizovano preko vrtića, deca imaju i oftalmološki pregled, i kontrolu kod fizijatra. Nakon obavljenog pregleda, vrši se elektronski upis.

Vakcinacija se kao i do sada sprovodi u skladu sa aktuelnim kalendarom obavezne imunizacije dece. Novina od ove godine je što se imunizacija sprovodi sa samo dve vakcine.

Od ponedeljka, 9. maja u Dispanzeru za decu obavljaće se i sistematski pregledi za učenike 8. razreda.