Održan sastanak Udruženja za komunalne delatnosti u RPK

U prostorijama RPK održan je sastanak Udruženja za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije i preduzeća koja obavljaju komunalne delatnosti na teritoriji Severnobačkog i Severnobanatskog okruga. Teme sastanka bile su stanje u komunalnoj delatnosti i problemi sa kojima se u radu suočavaju komunalna preduzeća.

Sekretar Udruženja za komunalne delatnosti PKS, Dalibor Joknić, rekao je da su krucijalni problemi u komunalnom sektoru odliv radne snage koji je najzastupljeniji u sektoru prevoza kao i zabrana zapošljavanja u javnom sektoru. Prema njegovim rečima za adekvatno rešavanje problema neophodna je saradnja države, lokalnih zajednica, JKP, potrošača i Privredne komore Srbije- Udruženja za komunalne delatnosti.

Uredba o minimumu ispunjenosti uslova za bavljenje komunalnim delatnostima treba da poboljša uslove komunalnog sektora u administrativnim regionima RS koji trenutno nisu zadovoljavajući. Iako mnogo preduzeća neće moći trenutno da ispuni uslove određene Uredbom vremenom će ispuniti, a to će dovesti do razvoja što je krajnji cilj ističe Dalibor Joknić, sekretar Udruženja za komunalne delatnosti.

Uredba o minimalnim uslovima za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti će biti usvojena u narednom periodu što bi trebalo da poboljša uslove za rad u komunalnom sektoru i omogući stvaranje još kvalitetnijeg komunalnog sektora u našoj zemlji, napominju iz Udruženja za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije.