Saopštenje SVM

 

Gradski odbor Saveza vojvođanskih Mađara obratio se saopštenjem u kojem navodi da je Jene Maglai u tišini sačekao da peticija protiv izgradnje kapaciteta za migrante bude uspešna, jer je kako navode nesposoban da za to da sakupi 23 odbornička potpisa, i da pokrene inicijativu za sazivanje vanredne sednice Skupštine Grada Subotice.

Gradski odbor i odbornička grupa Saveza vojvođanskih Mađara podseća Maglaija, da je SVM bila jedina stranka, koja je u saopštenju „Pravično negodovanje” reagovala nvest o planiranoj izgradnji stanova za migrante i stala na stranu građana u sakupljanju potpisa peticije. Na osnovu rezultata ove građanske inicijative  je 3761 građana Subotice potpisala onu peticiju, koju sada Jene Maglai probudivši se iz snova Trnoružice, želi da upotrebi za sakupljanje političkih poena, navodi se u saopštenju SVM-a. U isto vreme građanska inicijativa je 4. maja došla do Tivadara Bunforda , koji će ovo pitanje staviti  na dnevni red sledećeg redovnog  zasedanja  Skupštine Grada, odbornici će  ovo razmatrati, i posle glasati – znajući, da će to biti zauzimanje političkog stava, pošto se radi o odluci Vlade, koja se odlukom Skupštine Grada ne može menjati. Gradski odbor i odbornička grupa Saveza vojvođanskih Mađara, kako se navodi, gledajući u oči građanima, uzima u obzir njihove interese, i vodi realnu politiku. Gradnja stanova za migrante je zajednički projekat Vlade Srbije i Kraljevine Norveške, te prema mišljenju SVM ostvarivanje projekta mogu isključivo zaustaviti oni, koji su doneli odluku. SVM ističe da je interes Subotičana da se u Suboticu ne dovoze i zadržavaju migranti, koji su beznadežni i koje je pogrešna migrantska politika Evropske Unije pretvorila u žrtve. Subotičani doživljavaju  Suboticu kao otvoreni i gostoljubiv grad, ali ne žele da budu taoci,  zbog pogrešne i slabe politike Evropske Unije, navodi se u saopštenju. Zbog svega ovoga na sledećoj sednici Skupštine Grada odbornici će razmatrati i ovo pitanje, do tada  apelovati na to, da nadležni sačuvaju grad i spokoj građana blizu srpsko-mađarske granice.