Saobraćajna policija počela sa privremenim oduzimanjem vozila

Od kada je u petak počela primena novog Pravilnika o kontroli i regulisanju saobraćaja, na području PU u Subotici do danas nije privremeno oduzeto ni jedno vozilo.

Od petka 23. februara ove godine saobraćna policija može u određenim situacijama da privremeno oduzme automobil nesavesnim vozačima. Ovu meru saobraćajna polocija može da primeni samo na vozačima koji su počinili težak prekršaj i koji su u prethodne dve godine bili pravosnažno osuđeni za najmanje dva teška prekršaja.

Mera privremenog oduzimanja vozila traje do okončaja sudskog postupka, a tokom samog sudskog postupka Prekršajni sud donosi odluku o tome da li će vozilo biti vraćeno vlasniku ili trajno oduzeto.

Saobraćajna policija ima pravo da privremeno oduzme vozilo nesavesnom vozaču bez obzira na to da li je vozač vlasnik vozila ili ne, ističu u PU Subotica i apeluju na ličnu odgovornost vlasnika automobila da dobro razmisle kome daju svoj auto.