Sanacija temelja katedrale „Svete Terezije Avilske“

U toku su radovi na sanaciji temelja ispod tornjeva subotičke Katedrale. Temelji se ojačavaju tehnologijom ubrizgavanja veštačke smole. Izvođač radova je konzorcijum koji predvodi Subotička firma Yu mol. Vrednost radova je 400.000 evra, a finansira ih Mađarsko nacinalno veće. Završetak ove faze radova planiran je za 26. jun.

Radovi na sanaciji temelja subotičke Katedrale započeti su tokom prošle godine. Kako ojačavanje temelja mega šipovima nije dalo zadovoljavajuće rezultate radovi su obustavljeni , a nastavljeni su 26. marta ove godine kada je izabrana tehnologija ubrizgavanja veštačke smole. Uprkos radovima na Katedrali „Svete Terezije Avilske“, objekat je svakodnevno u upotrebi.

Izvođač radova na sanaciji temelja subotičke Katedrale je konzorcijum koji predvodi subotička firma „Yu mol“, a stručni nadzor obavlja prof. Petar Santrač. Sanacija temelja ispod tornjeva Katedrale injektiranjem veštačkom smolom na bazi poliuretana započeta je 26. marta, a završetak radova je planiran za 26. jun.

Sledeća faza radova na sanaciji subotičke Katedrale treba da obuhvati sanaciju fasade i tornjeva, a ovi radovi planiraju se na jesen ove godine.