Rok za prijavu penzionera na besplatnu rehabilitaciju PIO Fonda je 15.mart

 

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i ispunjavaju uslove za korišćenje. Rok za prijavu na besplatnu rehabilitaciju PIO Fonda je 15.mart, a svi zainteresovani penzioneri mogu se prijaviti u prostorijama sindikata penzionera Srbije ,,Nezavisnost“. Prijava se može izvršiti na drugom spratu Otvorenog Univerziteta od 11-14časova, a sve dodatne informacije mogu se dobiti putem broja telefona: 061/600-551

 

Naša sugrađanka, Gizela Rac, je prvi put od kada se penzionisala konkurisala na oglas za ostvarivanje prava na korišćenje besplatne rehabilitacije i nada se da će biti primljena u jednu od tri željene ustavove koje je navela u listi želja prilikom prijave.

Prema rečima Jelice Makaji iz sindikata ,,Nezavisnost“, zahtevi se primaju u prostorijama Sindikata penzionera Srbije ,,Nezavisnost“ iako samo članstvo ne utiče ni u kom slučaju na ostvarenje prava već su osnovni kriterijumi: visina penzije ispod 23.799 dinara, zdravstveno stanje korisnika i podaci o ranije korišćenjim uslugama besplatne rehabilitacije. Prilikom prijave potrebno je doneti poslednji penzioni ček, medicinsku dokumentaciju i ličnu kartu na uvid kao i izjavu o eventualnom korišćenju strane penzije.

Sindikat penzionera Srbije ,,Nezavisnost“ osnovan je pre četiri godine, ove godine po prvi put učestvuje u višegodišnjem oglasu PIO fonda. Zahtevi se primaju do 15.marta nakon čega ih obrađuje centralna komisija PIO Fonda, koja donosi konačnu oduku o upućivnju.