Rezultati projekta „Implementacija Arhuske konvencije u oblasti upravljanja otpadom“

Na Otvorenom univerzitetu predstavljeni su rezultati projekta „Implementacija Arhuske konvencije u oblasti upravljanja otpadom“. Ovaj projekat podržan je od strane Ministarstva zaštite životne srednine, koji se realizuje u saradnji sa Regionalnim Arhus centrom Subotica. Najviše pažnje privukao je nedavno održan okrugli sto koji prethodi javnom uvidu i javnoj raspravi koja će biti održana u vezi sa Nacrtom Regionalnog plana upravljanja otpadom za Suboticu, podsećaju iz Arhus centra.

Regionalna deponija 20. decembra počinje sa probnim radom, te da je na nedavno održanom okruglom stolu rečeno da će biti uvedena separacija otpada putem sistema dve kante. Predloženo je da, dok se ne podele kante, reciklabilni otpad sakuplja u plave vreće. Na teritoriji Grada otpad će sakupljati radnici JKP „Čistoća i zelenilo“ i odvoziti ga direktno u reciklažni centar na Regionalnoj deponiji. Rukovodilac Arhus centra Snježana Mitrović podsetila je da nas, kada je u pitanju regionalni sistem upravljan ja otpadom, očekuju brojni izazovi.