Raspisan konkurs za regresiranje prevoza studenata

Pokrajinski sekretarijat za Visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost će i ove godine regresirati troškove prevoza studenata u međugradskom, odnosno, međumesnom saobraćaju.

Pod međugradskim, odnosno, međumesnim prevozom studenata, podrazumeva se prevoz studenata između naseljenih mesta dve opštine, opštine i grada ili dva grada. Prigradske linije se ne regresiraju.

Pravo da konkurišu imaju studenti koji su stanovnici Grada Subotice, koji svakodnevno putuju u međugradskom, odnosno, međumesnom saobraćaju,

koji nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima, školuju se na teret budžeta Republike Srbije, prvi put upisuju godinu studija na teret budžeta, nisu korisnci stipendije i kredita od nadležnih ministarstava, Vlade Republike Srbije, nadležnih pokrajinskih organa uprave, Pokrajinske vlade, lokalnih samouprava, Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih fondova i fondacija.

Ukoliko student prijavi da svakodnevno putuje na relaciji dužoj od 100 km u jednom pravcu, neophodno je da se prilikom konkurisanja dostavi kopiju mesečne karte na ime studenta, za navedenu relaciju.

Zahtevi za regresiranje mesečnih karata predaju se u Uslužni centar Gradske kuće, Trg slobode broj 1, svakog dana do 11. 02. 2022. godine, od 9.00 do 14.00 časova. Sve informacije o uslovima konkursa i potrebnoj dokumentaciji mogu se dobiti pozivanjem broja 024 626 928.