Rampa za invalide i audiovizuelni vodič u Sinagogi

Subotička Sinagoga je od danas dostupna i osobama sa invaliditetom, a posetiocima su na raspolaganju i audiovizuelne prezentacije na 7 jezika.

Prilikom primopredaje audiovizuelne prezentacije Sinagoge i puštanja u funkciju rampe za osobe sa invaliditetom, predsednik Upravnog odbora Fondacije „Subotička Sinagoga“ Balint Pastor istakao je da je Sinagoga pre svega verski, ali i kulturni i turistički objekat te da su od značaja prateći sadržaji koji obogaćuju njen sadržaj. Po njegovim rečima, u godini u kojoj ovaj objekat obeležava 120 godina postojanja, zaokružen je proces obnove Sinagoge koja predstavlja dragulj turističke ponude našeg grada.

Od danas su posetiocima Sinagoge na raspolaganju dva multimedijalna kioska koji imaju sadržaj na 7 jezika: srpskom, mađarskom, hrvatskom, bunjevačkom, engleskom, nemačkom i hebrejskom. Radi se o sadržajima koji će posetiocima pružiti informacije o gradu kao i znamenitim Jevrejima, istorijatu Sinagoge i njenoj obnovi na odabranom jeziku. U pitanju je stalna postavka u vidu interaktivne digitalne izložbe sa jedne strane, a sa druge strane su 24 elektronska vodiča koji su dostupni i slepim osobama budući da poseduju i Brajevu azbuku, objašnjava predstavnik izvođača radova iz firme “ICB Tech”.

Subotičku Sinagogu je ove godine do sada posetilo oko 30.000 ljudi.