Rad na otvorenom pri visokim temperaturama

Pri temperaturama koje prelaze 36 stepeni poslodavci su dužni da primenjuju Preporuke za rad na otvorenom pri visokim temperaturama, podsećaju nadležni. Na taj način sprečava se ugrožavanje bezbednosti i zdravlja radnika, a pre svega zaposlenih na gradilištima i u poljoprivredi. U skladu sa preporukama poslodavci bi pri temperaturama preko 36 stepeni, posebno u oblasti građevinarstva i poljoprivrede, između ostalog, trebalo da preraspodele radno vreme. U takvim uslovima rad treba da počinje u ranijim jutarnjim satima i da se ukoliko je to moguće pravi prekid rada od 11 do 15 časova. Nadležni navode da poslodavci treba da organizuju rad na takav način da se teži deo posla obavlja u ranijim jutarnjim satima, ali i da se obezbedi prostor za pauzu.
Potrebno je radnicima obezbediti adekvatnu odeću i obuću, ali da se pri tome ne ugrožava bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu. Nadležni ističu da je veoma značajno da poslodavci omoguće obuku radnika za pružanje prve pomoći, kako bi bili u stanju da na adekvatan način reaguju ukoliko dođe do zdravstvenih problema usled dužeg boravka na suncu pri visokim temperaturama. Ukoliko se ne primenjuju Preporuke za rad na otvorenom pri visokim teperaturama na adekvatan način, po utvrđivanju inspekcije rada protiv odgovornog lica podnosi se zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Kazne dostižu i do 2 miliona dinara, a u toku ove godine nije registrovan slučaj gde poslodavac nije postupao po Propisima, navode iz Odseka inspekcije rada Severnobačkog upravnog okruga.