Proširenje kapaciteta u PU „Naša radost“

Nakon završetka planiranih radova na dogranji i adaptaciji objekata PU “Naša radost”, kapacitet će biti povećan za oko 500 mesta.

Nakon radova, kapacitet će biti dupliran u vrtićima „Sanda Marjanović“ na Prozivci i „Mandarina“ na Radijalcu. Za radove u ova dva objekta obezbeđena su sredstvu u iznosu od 200 miliona dinara.  Sada sledi izbor izvođača od kog će zavisiti i dinamika izvođenja radova. Prema najavama,  nadogradnja vrtića „Madarina“ planira se do kraja kraja juna, a vrtića „Sanda Marjanović“ do septembra. Takođe, planirana je i adaptacija prostora u Đurđinu i Tavankutu za potrebe vrtića.